הכוח העולה באבטחת המרחב הציבורי

הכוח העולה באבטחת המרחב הציבורי

ענף האבטחה בישראל מתמקצע מאוד, כאשר חברות האבטחה מתנהלות כגופים עסקיים על-פי רגולציה הדוקה של משרדי הממשלה. גם תנאי העובדים שופרו ללא הכר ושירותי האבטחה הפכו לחלק אינטגרלי של מרבית מקומות העבודה במשק הישראלי

מאת: פיני שיף
טכנולוגיה והייטק רשת ביטחון

פיני שיף (צילום: סיוון פרג')

פיני שיף (צילום: סיוון פרג')

המציאות הביטחונית הישראלית, ולבטח זו שהחלה באוקטובר 2015 בתופעת פיגועי הבודדים, אינה מותירה כל ספק בצורך לשילובם של חברות השמירה, האבטחה והמוקד, במאות מוסדות, חברות וארגונים, כמעניקות שירותי אבטחה מגוונים, הן באמצעות כוח אדם מוכשר ומיומן והן באמצעות טכנולוגיות מתקדמות. משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מוסדות ציבור, מתקני תשתית וחשמל, הגז והמים, רכבת ישראל, התחבורה הציבורית, מוסדות החינוך, נמלי התעופה והים, חברות התקשורת, מתקני ספורט ובידור, רשתות קמעונאיות, מתקני משטרה ומערכת הביטחון, בתי עסק, ענף המלונאות וגופים רבים אחרים, כולם מקבלים כיום שירותי אבטחה על בסיס ההנחיה המקצועית, הפיקוח והבקרה של המשרד לביטחון הפנים וחטיבת האבטחה במשטרת ישראל.

חברות האבטחה 2016, מהוות את אחד מענפי המעסיקים הגדולים במשק, ומהוות למעשה את הכוח השלישי לאחר צה"ל והמשטרה, באבטחת המרחב הציבורי. בשירותי האבטחה משיג המשק בישראל, הגנה על אדם ורכוש, מניעת פעילות פח"עית, מניעת אלימות ועבריינות, שמירה על הסדר הציבורי ומתן תחושת ביטחון לציבור.

שיפור תנאי ההעסקה

חברות האבטחה כולן, סמוכות ומחויבות להסכמים קיבוציים אשר קיבלו תוקף של צווי הרחבה, ואלה חלים על כל העוסקים בשירותי השמירה והאבטחה. ההקפדה על כיבוד חוקי המדינה, חוקי המגן בעבודה וכיבוד זכויות העובדים, הינם נר לרגלי חברות האבטחה, וארגון חברות האבטחה וההסתדרות אף מפעילים מנגנון אכיפה בקרב חברות הארגון לשם הבטחת זכויות המועסקים על-ידם. במהלך השנים האחרונות, נחתמו הסכמים קיבוציים במגזר הציבורי והפרטי, אשר שיפרו באופן ניכר את תנאי העסקתם ושכרם של העובדים. הסכמים אלה מכילים רכיבי שכר דוגמת הפרשות לגמל, קרן השתלמות, דמי הבראה וחופשה, מתנות חג ונוספים, המקבילים לאלו של עובדי המדינה. משרדי הממשלה, גופים ציבוריים, גופים סטטוטוריים, גופים נתמכים וכל העסקים הפרטיים, אלה הכפופים לחוק רישוי עסקים ואחרים, מחויבים להסכמים אלה לשיפוי מלא של חברות האבטחה בתשלום רכיבי השכר לעובדים.

שיפור תנאי ההעסקה מביא עימו אטרקטיביות יתר לעיסוק בתפקידי האבטחה, מחויבות יתר של העובדים לתפקידם, שיפור הדימוי והתדמית של הענף והמועסקים בו ותחושת השתייכותם לאבטחה כמקצוע. ענף האבטחה בישראל פועל במסגרת של סביבה תחרותית, בין אם על-פי חוק חובת המכרזים, בין אם על בסיס הצעות לגופים שאינם כפופים לחוק זה.

ממד מקצועי

תחרות עסקית הינה לגיטימית, כל עוד היא מתקיימת בגבולות החוק להגברת האכיפה, אשר בא למנוע תחרות פרועה ומניעת קיומם של מכרזי הפסד. התחומים המקצועיים המשיקים לאיכותו של איש האבטחה, נבחנים מעת לעת בהתאם לרמת האיום ורוח התקופה. נושא נשיאת הנשק, עבר בשנים האחרונות שינויים רבים, תנאי הסף להקמת חברות אבטחה חדשות הוחמרו, החוק להגברת האכיפה הביא לשיפור ביחס בין מזמיני השרות לחברות האבטחה.

לסיכום, האבטחה קיבלה ממד מקצועי התואם את צרכי הגופים השונים, כאשר חברות האבטחה מתנהלות כגופים עסקיים לכל דבר ועניין על-פי רגולציה הדוקה של משרדי הממשלה, תנאי העובדים שופרו ללא היכר ושירותי האבטחה הפכו לחלק אינטגרלי של מרבית מקומות העבודה במשק הישראלי.

===========================================================================

עשה כברת דרך

ארגון חברות האבטחה עשה כברת דרך ארוכה במהלך השנים האחרונות ומיצב את מקומו כאחד מארגוני המעסיקים הבולטים בענפי השירותים. ארגון חברות האבטחה בישראל, הינו הגוף היציג הבלעדי של ענף השמירה והאבטחה בישראל. מטרותיו הינן לאגד את חבריו, לייצגם בפני מוסדות המדינה, לטפל במכלול הבעיות המקצועיות הרלוונטיות לענף האבטחה, לטפח את תודעת שירותי האבטחה וערכיותם באבטחת רכוש ואדם, ולנקוט בצעדים ארגוניים וציבוריים, לרבות יוזמות חקיקה, לשם קידומם של נושאי האבטחה והסדרת העסקת עובדי הענף.

על הארגון נמנות 105 חברות אבטחה, וכארגון מעסיקים  הוא פועל בשותפות עם ההסתדרות הכללית לגיבוש הסכמי עבודה קיבוציים, על מנת להגדיר ולהבטיח את מלוא זכויותיהם של 110 אלף העובדים המועסקים בחברות האבטחה, המוצאים את פרנסתם במגוון תפקידי האבטחה, באלפי גופים במגזר הציבורי והפרטי.

הארגון חבר בלשכת התיאום של הארגונים הכלכליים (נשיאות הארגונים העסקיים) ומקיים קשרי עבודה הדוקים עם משרדי הממשלה וגופי הרגולציה המשיקים לו, בהם המשרד לביטחון הפנים, משרד המשפטים, משרד הכלכלה והתעשייה (לשעבר משרד התמ"ת), משטרת ישראל וועדות הכנסת הרלוונטיות. הארגון מעניק לחברות האבטחה ייצוגיות מול גופי הרגולציה, מונע הליכים אשר יש בהם פוטנציאל נזק כלפיהן ופועל כארגון מעסיקים לכל דבר ועניין.

הארגון עשה כברת דרך ארוכה במהלך השנים האחרונות ומיצב את מקומו במשק הישראלי כאחד מארגוני המעסיקים הבולטים בענפי השירותים.


הכותב הוא מנכ"ל הארגון הארצי של חברות האבטחה בישראל

תגובות