נתניה: מודל להתייעלות אנרגטית

נתניה: מודל להתייעלות אנרגטית

צוות ניהול אנרגיה עירוני לצמצום בצריכת החשמל והמים, התקנת אמצעים לחיסכון באנרגיה במבנים ובמרחב העירוני, פעולות הסברה וחינוך אודות חשיבות החיסכון באנרגיה – עיריית נתניה, בהובלת מרים פיירברג-איכר, מממשת את החזון ‘עיר מבטיחה ומקיימת’

מאת: רונית שנבאי
Eco-Trend סחר ועסקים

התייעלות אנרגטית, הפחתת מזהמי אוויר ואמנות אקלים – בעיריית נתניה אלו הן לא רק סיסמאות להפחתת צריכת האנרגיה, אלא פעולות יומיומיות המתבצעות בהתאם לתוכנית רב-שנתית. על המלאכה מופקד אגף איכות הסביבה, המכוון את כלל גופי העירייה לייעול הצריכה הקיימת ולהפחתת ניצול המשאבים הקיימים. בהיבט זה מהווה עיריית נתניה דוגמה ומודל להתייעלות אנרגטית עבור הרשויות ברחבי הארץ.

    מרים פיירברג-איכר
    (צילום: פלג אלקלעי)

בהובלת ראש העיר, מרים פיירברג-איכר, חתומה העירייה על ‘אמנת האקלים’ של פורום ה-15 במרכז השלטון המקומי להפחתה של פליטות גזי חממה וזיהום אוויר, והיא מיישמת הלכה למעשה את עקרונות ‘עיר חכמה’ בתחום איכות הסביבה. כמו כן, השנה הוסמכה העירייה על-ידי מכון התקנים בתקן איכות השישי לרשות – איזו 50001, התקן הישראלי לניהול האנרגיה – המחייב ביצוע בקרה ומעקב קבועים אחר צריכת האנרגיה הרשותית. פעולות הנבחנות על-ידי המכון מדי שנה. זאת, בנוסף לאמנת האקלים המשלבת מגוון פרויקטים בתוכניות העבודה העירוניות, שמטרתם התייעלות אנרגטית וחיסכון בצריכת משאבים בדרך לצמצום גזי חממה ומזהמי אוויר.

קיימות והתייעלות

עיריית נתניה מעניקה חשיבות רבה לנושא הקיימות וההתייעלות האנרגטית, ובחזון ראש העיר אף מצוין כי נתניה הינה עיר ‘מבטיחה ומקיימת’. כמו כן, הוקם בעירייה צוות ניהול אנרגיה עירוני שתפקידו הוא יישום ובקרה אחר תוכנית עבודה רב-שנתית בנושא וקידום העיר בתחום. הצוות כולל נציגים ממנהל התפעול – אגף איכות הסביבה; מנהל ההנדסה, מנהל הכספים, מנהל החינוך, אגף אחזקות, אגף איכות ותכנון וממונה האנרגיה העירוני.

בשנה האחרונה מאפשר התקן החדש לניהול אנרגיה לבצע בחינה מעמיקה של פעולות ההתייעלות האנרגטית וקבלת החלטות מושכלות להמשך הדרך הנדרשת ליישום ההתייעלות.

במטרה להתייעל בצריכת החשמל בעיקר, החל צוות האנרגיה העירוני בבקרה ובניתוח יעילות של מגוון הפרויקטים המיושמים בעירייה בשנים האחרונות. ניתוח זה כלל הגדרה של יעדים ברורים לצמצום בצריכת החשמל והמים ושל אופן המדידה, וניתוח של צריכת החשמל והמים באתרים השונים שבהם הוטמעו פעולות להתייעלות.

המעקב וניתוח הממצאים הניב לעיתים תוצאות מפתיעות. לצד הפרויקטים שרמת החיסכון מהם הגיעה לעשרות אחוזים כצפוי, נמצאו פרויקטים שהניבו תוצאות לא ברורות ונדרש ניתוח מעמיק נוסף לבחינת יעילותם. כמו כן, פעולות שונות שאליהן יוחסו רמות חיסכון מעטות, הניבו חיסכון גבוה מהצפוי. ניתוח זה מאפשר כיום לצוות העירוני לבחון עלות מול תועלת, ולנתב את העשייה העירונית ואת המשאבים הנדרשים לפעולות שיניבו את מרב החיסכון.

מבין הפרויקטים שנבחנו, ניתן לציין בנייה ירוקה ושימור אנרגיה בתכנון ובהקמה של מבני ציבור; התקנת אמצעים לחיסכון באנרגיה במבני עירייה שונים כגון מערכות כיבוי אוטומטיות ונורות פנים חסכוניות; החלפת מזגנים ליעילים אנרגטית והצבת שלטי הסברה לעובדים. כמו כן, בוצעו סקרי אנרגיה פרטניים במבנים נבחרים שבהם מיושמות תוכניות התייעלות ממוקדות פר מבנה. במרחב העירוני החלו בהתקנת גופי לד בתאורת הרחובות וברמזורים, ובהתקנת מערכות לבקרת תאורה במגרשי ספורט. כמו כן, צומצמה התאורה סביב אתרי הטבע העירוניים, ואף הותקן טיימר להגבלת שעות ההארה של המצוק בחוף הים בעונת ההטלה של צבי ים.

מעבר ל-16 בתי-הספר שבהם הותקנו פאנלים סולאריים, השלימה הרשות סקר לבחירת 60 אתרים נוספים להצבת הפאנלים, ובימים אלו נערכת העירייה ליישום שלב א’ בפרויקט להתקנת פאנלים ב-14 מבנים נוספים. פרויקט זה מהווה נדבך חשוב בפעולות העירוניות בתחום האנרגיה, בדגש על שימוש באנרגיות מתחדשות והפחתת השימוש במקורות מזהמים להפקת חשמל.

הסברה בבתי הספר (צילום: אדיוסיסטם)

חינוך ומוּדעות

לצד צעדי ההתייעלות הללו, מקיימת עיריית נתניה פעולות הסברה וחינוך לקהילה אודות חשיבות החיסכון באנרגיה. במבני החינוך מתבצעת הסברה על חינוך סביבתי וקידום תחום הקיימות, כחלק מהמדיניות העירונית לעיר ירוקה ומקיימת. בנתניה קיימים עשרות בתי-ספר וגנים בעלי הסמכה ירוקה של המשרד להגנת הסביבה, שבמסגרתה הם נדרשים להוכיח חיסכון בצריכת החשמל של המבנה. כמו כן, במגוון בתי-ספר מוטמעות תוכניות חינוכיות בנושאי סביבה המשלבות חיסכון בצריכת משאבים וחשמל.

תוכנית ‘נתיב האור’ של חברת החשמל, אשר שמה דגש בהתייעלות אנרגטית, מיושמת מדי שנה ב-30 בתי-ספר יסודיים, ובשנת 2015 אף קיבלה העירייה אות ציון לשבח ‘יקיר נתיב האור’. בבתי-ספר אלו, תלמידים המוגדרים ‘נאמני אנרגיה’ הם הגרעין הסוחף של המוּדעות הבית-ספרית לנושא. כמו כן, פועלת בחטיבות הביניים תוכנית להתייעלות אנרגטית במטרה להטמיע בקרב התלמידים והצוות החינוכי דרכי פעולה לחיסכון בחשמל, ולקראת סוף שנת הלימודים מתבקשים התלמידים להציג פרויקטים בתחום.

בד בבד, נדרשים גם עובדי הרשות עצמם להטמיע וליישם התנהלות חסכונית, כחלק מהמדיניות העירונית ויישום תקן ניהול האנרגיה, ובשל כך מיישמת הרשות מגוון הדרכות ופעילויות העשרה לעובדים בנושא חיסכון בצריכת החשמל וניהול משאבים. כך, באמצעות מגוון הפרויקטים, העלאת מודעות העובדים וניהול מושכל של המשאבים, מצליחה עיריית נתניה לקדם התייעלות אנרגטית נכונה ומבוקרת – כזו שתאפשר הפחתה ממשית במזהמי אוויר ובגזי חממה, ותתרום לחיסכון כלכלי ולהעלאת המודעות הציבורית לנושא.

תגובות

Comments are closed