לממש את הזכות למות בכבוד

לממש את הזכות למות בכבוד

מאת: עו"ד ליהיא כהן-דמבינסקי
סגנון חיים סיקסטיז

עו"ד ליהיא כהן-דמבינסקי
(צילום: קרן מזור)

בישראל, בניגוד לשווייץ, לאדם החולה במחלה חשוכת מרפא הסובל סבל רב, אין אפשרות להביא לסיום חייו באופן אקטיבי חוקי. אולם בשנת 2005 המדינה עשתה צעד משמעותי לחיזוק האפשרות לקיצור הסבל בסיום החיים, כאשר נחקק חוק "החולה הנוטה למות". על פי חוק זה, אדם הנמצא במצב בריאותי שלא ניתן להחלים ממנו, ולהערכת רופאיו נותרו פחות משישה חודשים עד למותו הצפוי, יכול לחתום על הוראה על פיה אין להאריך את חייו ואת סבלו באמצעים מלאכותיים.

החוק מאפשר לתת הוראות גם למצב ההפוך, שבו אדם מבקש לממש את זכותו למות בכבוד, דווקא על ידי הארכת חייו בכל מחיר, ובמסגרת זאת הוא יכול להורות לנקוט בכל דרך רפואית אפשרית על מנת להאריך את חייו, גם אם הפעולות הללו יוסיפו סבל, וגם אם הרופאים המטפלים בו יחשבו שאין הצדקה רפואית לנקוט בפעולות כאלו.

הבעיה היא שכדי להיות מסוגל לחתום על הוראות הנוגעות להארכת חייו או לקיצורם, על החולה להיות כשיר משפטית, ובעל יכולות קוגניטיביות לתקשר, מצב שתכופות לא מתקיים בקרב חולים סופניים. לפיכך החידוש הגדול בחוק הוא מתן האפשרות לכל אדם לתת הוראות להימנע, או לבקש טיפולים מאריכי חיים, כאשר יגיע למצב סופני, שנים רבות בטרם הפך לחולה, בהיותו כשיר וצלול.

ההוראות ניתנות על גבי טופס מיוחד, בו נדרש נותן ההוראות לפרט באילו מצבים רפואיים הוא רוצה שההוראות יכנסו לתוקף (הזדקקות להזנה מלאכותית, שיתוק ועוד), ובהעדר פירוט ספציפי, תופעל החזקה על פיה ההוראות תיושמנה כאשר החולה סובל כאב או סבל, שאדם סביר היה מוכן לעשות מאמץ ניכר כדי להימנע ממנו או לסלקו, אף אם הדבר כרוך בפגיעה משמעותית באיכות חייו או בתוחלת חייו. בכל מקרה ההוראות תיושמנה רק אם החולה אינו כשיר להביע בזמן אמת את רצונותיו, וכן כשלהערכת הרופאים נותרו לו פחות מששה חודשים לחיות.

בטופס ניתנות שתי רשימות של פעולות מאריכות חיים, שיש לסמן לגביהן, אם מבוקש להימנע מהן: האחת במצב שבו נותרו לחולה פחות משבועיים לחיות, והשנייה פחות משישה חודשים. בנוסף, או במקום, ניתן גם ליפות את כוחו של אדם אחר, למשל בן זוג או ילד, אשר יחליט עבור החולה ברגע האמת אלו פעולות לבצע ואלו לא, כאשר מיפה הכח כבר לא יהיה כשיר במצב זה לומר את רצונו.

את הטופס ניתן למלא רק לאחר פניה לרופא, אשר נדרש להסביר לממלא הטופס מידע רפואי רלוונטי לגביו, והרופא אף נדרש למלא בעצמו את המידע שהסביר. כמו כן יש להחתים על הטופס שני עדים שאינם קרובי משפחה מדרגה ראשונה, המאשרים בחתימתם כי ממלא הטופס חתם עליו בנוכחותם, בהיותו עירני וענייני, וללא סימנים שהופעל עליו לחץ לעשות כן.

את הטפסים יש לשלוח למשרד הבריאות, אשר שולח לנותני ההוראות כרטיס מיוחד להחזיק עימם, כדי שהצוותים הרפואיים ידעו על קיומן של ההוראות המיוחדות. ההוראות תקפות בכל פעם לתקופה של חמש שנים או פחות, ויש לדאוג להודיע למשרד הבריאות על הארכת תוקפן.


הכותבת עוסקת בדיני משפחה וירושה, בעלת האתר  www.divorceinfo.co.il

תגובות