ביטוח אשראי – בסיס לצמיחה בטוחה ומנוף מימוני

ביטוח אשראי – בסיס לצמיחה בטוחה ומנוף מימוני

בנוסף לגידור סיכונים לעסקאות יצוא, פוליסת ביטוח האשראי מאפשרת הרחבת הפעילות העסקית עם לקוחות קיימים וחדשים, על בסיס ניתוח וגידור סיכון האשראי. כשזה נעשה באמצעות גוף המתמחה בניתוח סיכונים מדובר בצמיחה בטוחה

מאת: שחר אושרי, מנכ"ל כלל ביטוח אשראי
סחר ועסקים סחר חוץ

שחר אושרי
(צילום: דרור סיתהכל)

במשך שנים רבות תחום ביטוח האשראי נותר באופן יחסי בצל ולא זכה לזרקור הראוי. אמנם, ביטוחי אשראי היו ועדיין נגישים בעיקר לרובד החברות הגדולות, וביניהן חברות ציבוריות גדולות, כמו גם ליצואנים ישראלים בסדר גודל בינוני/גדול.

עם זאת, בשנים האחרונות ביטוחי אשראי הופכים למוצר הכרחי במהלך העסקים השוטף של חברות רבות, המבינות את היתרונות הגלומים במוצר ביטוחי זה. החל מהגנה בסיסית על אחד הנכסים העיקריים במאזן – סעיף הלקוחות/חייבים, דרך מינוף לפיתוח עסקי והרחבת פעילות עם לקוחות קיימים וחדשים, וכלה ביכולת החשובה ביותר – הרחבת מסגרות האשראי, בעיקר להון חוזר. כל זאת תוך תמיכה בניהול וניטור תיק האשראי של החברה וסיוע בחיתום אשראי על בסיס שיגרתי מחברה מתמחה בתחום.

למי בעצם מיועדת פוליסת ביטוח אשראי?

פוליסת ביטוח האשראי מיועדת לחברות המעוניינות להגן על עסקאות המתבצעות באשראי מפני אי-תשלום חובות לקוחות. הפוליסה מגינה על אירועי חדלות פירעון, או אי-פירעון מתמשך של חובות. בנוסף, הביטוח מגן מפני סיכונים פוליטיים, אשר יכולים לגרום למצבים של אי-פירעון. לדוגמא, כתוצאה ממקרים של מגבלות על הוצאת מט"ח, או מגבלות על ייבוא במדינת היעד ועוד.

כאמור, ביטוח האשראי נצרך בעיקר על-ידי חברות בינוניות וגדולות, חלקן ציבוריות וחלקן פרטיות. בחברות אלה התקבלה החלטה על-ידי דירקטוריון החברה, ההנהלה או הבעלים, להגן ולגדר את סיכון האשראי, בדגש על סעיף לקוחות/חייבים.

מה עוד מעניקה פוליסת ביטוח האשראי?

פוליסת ביטוח האשראי מאפשרת צמיחה והרחבת הפעילות העסקית עם לקוחות קיימים וחדשים, על בסיס ניתוח וגידור סיכון האשראי באמצעות גוף המתמחה בניתוח ולקיחת הסיכון. במילים אחרות מדובר בצמיחה בטוחה.

בנוסף, זוכה החברה המבוטחת בתמיכה שוטפת בניהול אשראי הלקוחות שלה ובניטור שוטף של סיכוני האשראי. כלל ביטוח אשראי מונגשת און-ליין ללקוחותיה ומעניקה סיוע בשירותי גביה וטיפול משפטי בסעיף הלקוחות.

חשוב להדגיש כי ביטוח האשראי הוא מוצר זול יחסית למול כל חלופות האשראי ועם הפניה והכניסה לביטוח אשראי, זוכה החברה לבחינה פרטנית של כל לקוחותיה כמו גם במערכת ניטור שוטף לכלל סיכון האשראי שלה.

פוליסת ביטוח אשראי כמנוף מימוני

כידוע, שינוי תנאי האשראי ללקוחות וכן הרחבת הפעילות העסקית דורשים התאמות והרחבות של מסגרות המימון. נושא זה מקבל משנה תוקף לעסקאות בהן נדרש מימון לזמן בינוני או ארוך, וכן לעסקאות תשלומים ארוכות טווח. המערכת הבנקאית מעריכה ומפנימה בשנים האחרונות את יכולת הפחתת סיכון האשראי, באמצעות המחאת זכויות פוליסות הביטוח של המבוטחים כבטוחה לאשראי לזמן קצר או ארוך. המערכת הפיננסית פועלת באופן שגרתי במוצרים כגון פקטורינג או ניכיון חייבים, כשפעילויות אלה מגובות, בדרך כלל, בפוליסת ביטוח אשראי ייעודיות.

לאחרונה, הרחבנו בכלל ביטוח אשראי את סל המוצרים עם פוליסת ביטוח ייחודית למימון רכש. בפוליסה זו המובטח הינו הבנק (או מוסד פיננסי אחר) והחייבים הם חברות המבצעות פעילות רכש מקומי או יבוא, הנזקקות לבטוחות עבור עצמן להגדלת קווי האשראי למימון פעילות הרכש. פוליסת הביטוח מכסה עסקאות בפרקי זמן של עד שנה. כלל ביטוח אשראי מציעה גם פתרונות לכיסוי ביטוחי לטווחים בינוניים וארוכים. הרחבת סל המוצרים מאפשרת לנו ליזום פתרונות יצירתיים במגוון תחומים ולתפור פתרונות ייחודיים העונים לצרכים של לקוחותינו.

הרחבת פעילות ושיתוף פעולה עם המערכת הבנקאית

כלל ביטוח אשראי פועלת בשיתוף עם המערכת הבנקאית בישראל ומכסה את סיכון האשראי של הבנק בפעילויות כגון: פקטורינג, ניכיונות חייבים, ביטוח ספקים ועוד, כך שלמעשה הסיכון ש"רואה" הבנק מולו יהיה סיכון חברת כלל ביטוח אשראי, המדורגת Aa2 ע"י חברת מדרוג.

כלל ביטוח אשראי פעילה כ-38 שנה ומובילה בתחום ביטוח האשראי בישראל. החברה מצויה בבעלות קבוצת כלל ביטוח וקבוצת הביטוח הבין-לאומית Atradius – מתאגידי הביטוח הגדולים בעולם.

כלל ביטוח אשראי פועלת למתן כיסויים בשוק המקומי ובשוק הייצוא ומספקת ביטוח אשראי בלמעלה מ-110 מדינות יעד בעולם. השילוב בין שותף בין-לאומי בעל מוניטין רב ברחבי העולם, לצד היכרות רבת שנים עם השוק הישראלי והמערכות הפיננסיות מאפשרים לנו לספק ללקוחות ערך מוסף אדיר.

===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== =====

כלל ביטוח אשראי מבטחת עסקאות בהיקף של כ-25 מיליארד דולר בשנה

כלל ביטוח אשראי היא החברה המובילה בביטוח אשראי בישראל ופועלת מזה 38 שנים. החברה נמצאת בבעלות כלל ביטוח (80%), ו-Atradius – תאגיד ביטוח האשראי השני בגודלו בעולם (20%). לחברה הסכמים ושיתופי פעולה עם מבטחי המשנה המובילים בעולם, וכן הסכמים ושיתופי פעולה עם המערכת הבנקאית וגופים חוץ-בנקאיים. היקף העסקאות המבוטחות על-ידי החברה עומד על כ-25 מיליארד דולר בשנה.

===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== =====

תגובות

Comments are closed