שמירת הקניין הרוחני: הפחתת מס להייטק

שמירת הקניין הרוחני: הפחתת מס להייטק

מדינות העולם מעודדות העברת IP לתחומן באמצעות הטבות מס. באין תמרוץ ספציפי במיסוי לתעשיית ההייטק, מנסה ישראל להתחרות בהן באמצעות שינוי מבני ביחס לחלוקת ההטבות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון. האם זה יצליח?

מאת: עו"ד (רו"ח) גיא רשטיק ורו"ח אלי אליס
טכנולוגיה והייטק פטנטTM

שוק גלובלי עם טכנולוגיה מפותחת מאפשר פעילות עסקית חוצת גבולות ואוקיינוסים, כאשר שאלת מיקום המטה תלויה רבות באספקט המיסויי. ה-OECD מנסה לצמצם את תכנוני המס שבהם נעשה שימוש במקלטי מס, אפילו אם התכנון נעשה באמצעות מדינות אמנה, תוך שימוש בעבודות מחירי העברה, מתוך רצון לצמצם שימוש במדינות "צינור" לצורך אחסון כספים או העברתם הלאה.

תכנון המס המודרני כבר לא עוסק בהקמת חברת צינור ריקות במדינות כדוגמת פנמה או איי התעלה, אלא הקמת חברות בַּמקום שבו תהיה כל הפעילות בפועל. מתוך רצון ליישום את האמור לעיל, תאגידי ענק כדוגמת גוגל, אפל וכדומה, מרכזים את ה-IP בחברה תושבת מדינת משטר מס נוח (לדוגמא, אירלנד, קפריסין ומלטה), תוך יישום תכנון מס, כך שהרווחים עולים בסוף לחברת אם זרה ללא מס או במס מופחת. המכירות מבוצעות על־ידי חברות הפצה מקומיות ובנוסף מחזיקים התאגידים הללו חברות למתן שירותי מחקר ופיתוח במודל של COST+ (לדוגמא, מרכזי המו"פ בישראל).

אסטרטגיה מתואמת בינ"ל

בשנים האחרונות מגבש ה-OECD את חוקי ה- BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) . BEPS אשר פירושו המילולי הינו – תכנוני מס שמנצלים סדקים ואי התאמות בחוקי המס הקיימים כדי לגרום לרווחים להגיע לאזורים בהם הפעילות הממשית מזערית עד אפסית, אך עם שיעורי מס נמוכים מאוד כך שמס חברות כמעט ולא משולם. ה-OECD גיבש אסטרטגיה מתואמת בין-לאומית, אשר תגדיל ותגביר את הפעולות כדי להגן על בסיסי המס המקומיים ולספק פתרונות בין-לאומיים מקיפים, במטרה לצמצם את הפער הקיים בין מיקום גורמי הייצור לבין מיקום הרווח לצרכי מס.

האסטרטגיה מבוססת על שלושה עקרונות:

• לכידות (Coherence) – לכידות בינ"ל ע"י חוקי מס אחידים, שימנעו מצב של היעדר מיסוי בתכנון מס בינ"ל (מניעת מצב שגם המשלם במדינה א' לא מנכה מס במקור וגם מקבל התשלום לא מחויב לשלם מס בגין התקבול במדינה ב', כגון: הלוואות היברידיות אשר מותרות כהוצאה בצד אחד ונחשבות כדיבידנד פטור בצד השני).

• ממשות (Substance) – התאמה של זכות המיסוי לממשות בפועל באמצעות מתן עדיפות ומשקל לנוכחות פיזית של משרדים, נכסים ממשייים וכוח אדם עובד, לעומת המצב של הטיה לכיוון נכסים בלתי מוחשיים, אלמנט סיכון, והיוון יתר. שינוי כיוון והטיית כף המאזניים לכיוון הממשות בתחום מחירי העברה.

• שקיפות (Transparency) – מצד נישומים לגבי תכנוני מס, תוך התמקדות בדוקומנטציה של עבודות מחירי העברה. שיפור איסוף הנתונים וניתוחם, ביחס להשפעה של BEPS.

בפועל מבצע ה- OECD שינויים ותיקונים בקווים המנחים שלו במספר תחומים ובהם: מחירי העברה, אמנת המודל של ה-OECD ושינויים ותיקונים בחוקי מס מקומיים ובאמנות מס בין מדינות. יישום החוקים החדשים צפוי להגביר את התחרות, העזה ממילא, בין המדינות על מיקום הפעילות העיקרית והממשית של חברות. האמצעי של אותן מדינות, צפוי להיות מתן תמריצים והטבות מס משמעותיים למשיכת חברות שיעודדו ייצור תעשייתי וטכנולוגי.

לעודד חברות היי-טק

ה-BEPS ואווירת ה"אנטי תכנון מס גלובלי" פוגשים את ישראל כאשר בעל עסק אשר מעוניין לייצר בארץ ולייצא לחו"ל (בתחום התעשייה או הטכנולוגיה) צריך למצוא יתרונות בהשארת עסקו בארץ ולא לבצע מעבר פיזי לחו"ל, או שימוש בתכנון מס בין-לאומי.

החסרונות של ישראל, מעבר להיותה מדינה בעלת בעיות ביטחוניות, חרם בינ"ל הולך ומתרחב על תוצריה ( BDS), שוק מוגבל למוצריה (בשל מדינות ערב ומדינות מוסלמיות), מטבע מקומי נטול שימוש בעולם הינם גם בתחומי המיסוי, אשר סובלים מחוסר תמרוץ ספציפי לתעשיית ההיי-טק.

כדי להשאיר את בעלי המפעלים כאן ולעודד חברות להעביר את הקניין הרוחני לישראל פועל בישראל חוק עידוד השקעות הון. מס החברות בישראל כיום הינו 25% (מתוכננת ירידה מדורגת לשיעור של 23%), כאשר חברות הנכנסות למסגרת החוק לעידוד השקעות הון, משלמות כ-16% מס לפעילות במרכז הארץ ו-9% מס לפעילות בפריפריה. המס על דיבידנד שמחלקות חברות אלה עומד על 20% במקום הוא 30% לחברות רגילות.

כיום נמצא על שולחן הממשלה, במסגרת הצעת התקציב לשנים 2017-2018, שינוי מבני ביחס לחלוקת ההטבות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, כאשר הסנונית הראשונה הינה הצעה ביחס לשיעורי מס נמוכים, אשר אמורים לעודד חברות היי-טק להקים בישראל פעילות ייצור, אגב העברתו של קניין רוחני לישראל, כמו גם לעודד חברות היי-טק קיימות להשאיר בישראל את הקניין הרוחני שכבר נוצר.

על-פי ההצעה, יעמוד שיעור המס של חברות ההיי-טק, שהכנסותיהן גבוהות מ-10 מיליארד שקל וחברות שיעבירו את פעילותן לישראל, על מס חברות של 6% בלבד ומס של 4% על הדיבידנד המחולק מרווחיהן, שיחולק לחברת האם תושבת חוץ. חברות שהכנסותיהן נמוכות מ-10 מיליארד שקל בשנה ישלמו מס חברות של 12% ומס של 4% על הדיבידנד שיחולק לחברת האם תושבת חוץ.

על-פי הפרסומים, אם לוקחים את טבע או צ'ק פוינט לדוגמא, המשמעות של התיקון היא שמס החברות של טבע על הכנסות הנובעות מקניין רוחני ולא מייצור יירד מ-16% כיום ל-6% בפועל, ושל צ'ק פוינט מ-16% ל-12%. במסגרת הקיצוץ ישתלם לאותן חברות להעביר לישראל קניין רוחני שרשום בחו"ל ולא להוציא קניין רוחני מישראל. על-פי הערכות האוצר, שהתפרסמו בעיתונות לאחרונה, הפחתת המס על הקניין הרוחני תניב מיסים בהיקף של מיליארד שקל בשנה.

השוואה בינ"ל

למרות שמהלך הורדת המיסוי דרמטי, מדובר בהשוואה של שיעורי המס האפקטיבי לתחרות בעולם. בבריטניה המס האפקטיבי על הכנסות משימוש בקניין רוחני, במקרים מסויימים, הוא 10%, באירלנד 6%, הונגריה 9.5% בקפריסין 2.5%, כאשר בישראל המס האפקטיבי על חברות שעובדות במרכז הארץ ופועלות תחת החוק לעידוד השקעות הון במתכונתו הנוכחית עומד כאמור על 16% מס חברות.

להלן דוגמאות בולטות לעידוד שמירה על הקניין הרוחני במדינות באמצעות מיסוי:

ארה"ב
• שיעור מס חברות פדראלי 35%.
• שיעור מס חברות מדינתי ומקומי נוסף בשיעור של 5%-8% בממוצע.
• זיכוי ממס של 20% מהוצאות R&D במס הפדראלי וזיכויים נוספים ברמה המדינתית.
• אזורים עתירי טכנולוגיה – קליפורניה עמק הסיליקון.

אנגליה
• שיעור מס חברות 19% (יגיע ל-18% ב-2020).
• ידע בלתי מוחשי (patent box) – 10% מס על הכנסות מפטנט (לאחר קבלת אישור על פטנט) או מקניין רוחני (IP) אחר.
• דיבידנדים פטורים ממס – אין מס על דיבידנד מחברה לבעל המניות (ללא קשר לתושבותו).
• פטור ממס על דיבידנדים שמתקבלים בידי חברות אנגליות (גם אם נתקבלו
• מחברות בנות שפעילות מחוץ לאנגליה) – תמריץ למשיכת רווחים בחזרה לאנגליה.

אירלנד
• שיעור מס חברות קבוע של 12.5% בלבד.
• Knowledge Development Box המקנה שיעור מס מופחת של 6.25% על הכנסות IP מסויימות.
ובנוסף:
• 25% זיכוי ממס על הוצאות המו"פ – מס אפקטיבי עשוי אף להגיע ל-0% (לפי פרסומים בתקשורת חברות ענק קיבלו אף רולינג שכולל פטור ממס).
• 3 שנים פטור ממס לחברות סטארט-אפ (בכפוף למגבלת גובה הכנסות).
• פטור ממס על מכירה של IP.
• פטור ממס על מכירת מניות חברות איריות (למעט חברות נדל"ן).
• פטור מניכוי מס במקור על דיבידנד לבעלי מניות תושבי האיחוד האירופי או מדינות אמנה.
• אין מנגנון CFC.
• נוכחות אינטנסיבית של חברות טכנולוגיה בינ"ל (Google, Twitter etc.).

קפריסין
• שיעור מס חברות של 12.5% בלבד.
• פטור ממס על 80% מהרווח שנצמח מ-IP שיעור מס אפקטיבי עשוי להגיע ל-2.5% ומטה.
• משטר ה-IP בהתאם ל-Modified Nexus של ה-OECD, כלומר רק בגין IP שפותח בקפריסין.
• הפטור חל גם על תמלוגים וגם על רווח הון ממכירת ה-IP.
• פטור מניכוי מס במקור על תמלוגים ממדינות חברות ב – EU.
• פחת מואץ של 5 שנים על ה-IP.

מלטה
• מס חברות בשיעור של 35% עם מנגנון החזר מס של 5/7- 6/7 ולעיתים 7/7 בעת חלוקת דיבידנד. מס ממוצע אפקטיבי של 5% בלבד בעת חלוקת דיבידנד.
• מנגנון החזר המס של 5/7 (25%) בגין הכנסות פאסיביות – תמלוגים וריביות (10% מס אפקטיבי).
• IP BOX אשר מקנה שיעור מס של 0% על פטנטים מסוימים.
• תמלוגים משימוש בפטנט פטורים מניכוי מס במקור.
• פטור השתתפות על רווחי הון ודיבידנדים.

הולנד
• שיעור מס של 20% על הכנסות < 200,000 אירו.
• שיעור מס של 25% על הכנסות > 200,000 אירו.
• תיבת חדשנות Innovation Box – תקף לגבי פעילות מו"פ, קניין רוחני ופטנטים. שיעור המס האפקטיבי על הכנסות מנכס בלתי מוחשי הינו 5%.
• אפשרות לקזז הפסדים אחורה (Carryback), וקדימה (CarryForward).
• קבוצת חברות יכולה להיחשב כישות אחת לצרכי מס (בין היתר, לעניין קיזוזי הפסדים בין חברות קשורות).

בלגיה
• מס חברות .33.99%
• הכנסות מפטנט – 80% פטור ממס כך שמס אפקטיבי עשוי להגיע עד 6.8%.
• ניכוי וזיכוי ממס של 18% מכל השקעה ברכוש קבוע לקידום R&D.
• חברת אחזקה בבלגיה – פטור מניכוי מס במקור על דיבידנד לבעל המניות
• ממדינת אמנה (מעל 10% אחזקה).
• פטור ממס על רווח הון ממכירת מניות של סניפים בבלגיה של חברות זרות.

שוויץ
• שיעור מס החברות הפדראלי 8.5% ובנוסף מס משתנה לפי קנטון ואזור.
• ההפרדה של האזורים והקנטונים יוצרת שוק תחרותי פנימי של שיעורי מס.
• נכון להיום שיעור המס האפקטיבי עשוי להגיע ל8.8% בלבד לחברות שיש בהן IP. ואף לשיעור נמוך יותר בקנטונים מסויימים אגב קבלת רולינג מרשויות המס. משטר זה ממשיך לחברות קיימות או לחברות חדשות עד 2019. החל מ-2019 צפוי להיכנס משטר מס חדש אשר יכניס, בין היתר, IP Box, הוצאות ריבית רעיוניות, הפחתות שיעורי מס, ניכוי של 150% על הוצאות R&D ועוד.
• חברת אחזקה – פטור ממס רווח הון במכירת מניות חברה מחוץ לשוויץ.
• שיעור מס אפקטיבי לחברות אחזקה (פטור ממס קנטון וקהילה) – 7.8%.
• כלכלה יציבה ומטבע עצמאי חזק.

לוקסמבורג
• שיעור מס חברות 29.22%.
• 80% רווח מיוחס ל-IP פטור ממס – תמלוגים, זכויות יוצרים, פטנטים, מותגים וסימנים מסחריים.
• בהתאם ל-Modified Nexus של ה-OECD, כלומר רק בגין IP שפותח בלוקסמבורג.
• שיעור מס אפקטיבי על IP 5.84%.

צ'כיה
• שיעור מס חברות בשיעור 19%.
• 100% החזר מס על הוצאות ועלויות מו"פ.
• החזר מס של 110% ברכישת נכס למטרת "הכשרת מומחה".
• הטבות המס מובטחות ל- 10 שנים.

רומניה
• מס חברות 16%.
• הוצאות מוגדלות של 150%, מיוחסות ל-R&D.
• פחת מואץ על רכוש קבוע המשמש לפעילות R&D – עד 50% בשנה הראשונה.

רוסיה
• שיעור מס החברות עומד על 20%.
• הקלות מס לפרויקטים בתחומי האנרגיה, הנדסה גרעינית, תעופה וחלל, רפואה, IT .
• אזורים כלכליים מועדפים – שיעור מס מופחת לחברות רוסיות בתחום הייצור, טכנולוגיה, תיירות, נמלים.
• פעילותR&D – עבור חברות המבצעות מו"פ יותרו בניכוי 150% מהוצאותיהן בתחום.

סינגפור
• שיעור מס חברות 17%.
• אי חיוב במס בגין הכנסות אשר לא הופקו בסינגפור.
• פעילות R&D – עבור חברות המבצעות מו"פ יותרו בניכוי 150% – 200% מההוצאות.
• אמנות מס עם מדינות רבות המקנות ניכוי מס במקור על תמלוגים בשיעור הנע בין 0% – 5%.

בעקבות השינויים הצפויים במיסוי חברות היי-טק נראה כי ישראל עשויה להפוך למדינה עם משטר מס אטרקטיבי לחברות היי-טק. עם זאת, מדובר בשלב זה בטיוטת הצעת החלטה לממשלה והדרך לאימוץ השינויים המוצעים עדיין ארוכה.


עו"ד (רו"ח) גיא רשטיק הוא שותף מיסים במשרד רואי החשבון BDO זיו האפט; ורו"ח אלי אליס הוא שותף וראש המחלקה למיסוי בין-לאומי BDO זיו האפט.

תגובות